ÚPLNÁ STRANOVÁ ÚNOSNOST - DEFINICE

Úplná stranová únosnost byla firmou KGF definována tak, že při maximálním zatížení a maximálním vyosení (excentricitě) působiště tohoto zatížení tj. v blízkosti okraje tlačného terče směrem na méně příznivou stranu, dojde při postupném zvětšování vodorovné (boční) síly dříve k převrácení válce (u dlouhých válců) nebo k posunutí válce (zejména u plochých válců) a nedojde přitom k okamžitému poškození vodících ploch vlivem vysokého měrného zatížení mezi stěnou pohybujícího se pístu a stěnou válce či vodícího pouzdra.

Jinak řečeno: Při běžných provozních podmínkách, kdy je válec volně položen na podložku a není znehybněn přišroubováním či jiným způsobem, nedojde při nejhorší možné kombinaci boční a excentrické síly k zadření pístu ve válci.

Pozn.: Boční síla při těchto podmínkách se běžně pohybuje od 3 až 4% svislé síly u dlouhých válců, až po cca 40% svislé síly u válců plochých

Novinky

 Copyright © 2019 KGF hydraulika - hydraulické válce a čerpadla z ČR.